Opgavefordeling

I SBK bryder vi opgaverne op i overskuelige størrelser og fordeler dem ud på flest mulige frivillinge skuldre.

dette dokument kan du se den aktuelle opgavefordeling af nogle af de største af klubbens faste opgaver.

Vi modtager MEGET gerne henvendelser fra dig/jer, der har tid, mod og kræfter til at være en del af en spændende klub.