Målsætning

Silkeborg Badminton Klub arbejder i det daglige ud fra følgende målsætning:

»

Fortsat have en sund økonomi, som skaber mulighed for økonomisk handlefrihed

»

Gennem stadig PR-virksomhed i aviser og andre medier øge opmærksomheden på SBK og badmintonsporten som helhed.

»

SBK skal være klubben for både elite og motion – og fortsat have en rimelig fordeling på timetildelingen de 2 områder imellem.

»

Klubbens bedste mandskab skal turneringsmæssigt rangere højest muligt i Danmarksserien eller højere.

»

Give ungdomsafdelingen så gode rammer, at man til stadighed kan være ”selvforsynende” til seniorafdelingen – men også give plads for andre end elitespillere.